Planerade

Typ av avbrott:Planerat
Tjänst/nät: net@seaside/stadsnät
Område: Åskloster
Adress: Slätter, Buared, Paradis, Vrån
Starttid: 07 april 2021 07:00
Sluttid: 08 april 2021 16:00
Övrigt: Delar av gamla “Paradis nätet” uppgraderas och medför störningar till och från under avbrottstiden

Typ av avbrott: Planerat
Tjänst/nät: iTux Varberg
Område: Granvägen
Adress: Granvägen
Starttid: 08 april 2021 07:00
Sluttid: 08 april 2021 17:00
Övrigt: Ett elarbete kommer att leda till att tjänsterna störs under arbetets gång.

Typ av avbrott: Planerat, kapacitetsuppgradering
Tjänst/nät: IP Only, Splitvision, Eksjö Energi (alla tjänster, både privat och företag)
Område: Göteborg, Borås, Eksjö
Starttid: 16 april 2021 00:01
Sluttid: 16 april 2021 06:00
Övrigt: Upp till 4 timmars nedtid p.g.a. kapacitetsuppgradering på central länk.