Planerade

2021-01-18 kl. 22.00 – 2021-01-19 kl. 02.00

Akutplanerat serviceunderhåll på central utrustning.

Övrigt: Ingen förväntad påverkan men korta avbrott under arbetstiden kan förekomma.
Gäller: Bjuv, Höganäs, Helsingborg, Åstorp

2021-01-22 kl. 00.01 – 04.00

Planerat arbete av IP Only Mölnlycke

Övrigt: Uppgradering av mjukvara, korta avbrott under avbrottstiden kan förekomma.

2021-01-22 kl. 00.01 – 04.00

Planerat arbete av IP Only Oskarshamn

Övrigt: Fiberarbete, korta avbrott under avbrottstiden kan förekomma.