Åtgärdat

DRIFTINFORMATION 2023-09-14 14:37
Typ av avbrott:Oplanerat
Tjänst: net@seaside/stadsnät
Område: Rolfstorp, Åkulla, Hunnestad
Starttid: 14 september 2023 14:37
Sluttid: 14 september 2023 18:37
Status: Avbrott åtgärdat
Övrigt: Störningar i nätet

DRIFTINFORMATION 2023-09-04 11:30
Typ av avbrott:Planerat, Mätarbyte på teknikstation kommer skapa avbrott på tjänster
Tjänst: net@seaside/stadsnät
Område: Breared, Varberg
Starttid: 04 september 2023 11:30
Sluttid: 04 september 2023 11.37
Status: Avbrott åtgärdat
Övrigt:  Kunder med problem uppmanas starta om bostadsswitch och sedan egen utrustning.

23-08-23 Driftstörning Internet

Ca 15.02 Felanmälan driftstörning Internet. Drabbat flera kunder. Felsökning pågår.

Ca 15.08 Fel lokaliserat och avhjälpt.

 

2023-08-18. Åtgärdat. Mejlserver på ciaoip.se är åter i drift kl. 12.38.
Systemunderhåll pågår på vår mejlserver – problem att skicka och ta emot mejl kan därför förekomma.

Mars 2023

IP-telefoni

Vi upplever för tillfället problem med vår IP-telefonin.

I vissa fall så läggs det till en extra siffra först i numret vilket gör att det ser ut som att man ringer från utlandet.

Felsökning och åtgärd pågår.


November 2022

Kalejdo TV

Problem med att tv-boxar fryser/kraschar när man tittar på Animal Planet.

Felet verkar enbart drabba tv-boxar av äldre modeller.

Kalejdo håller på att felsöka problemet.


Fungerar inte dina tjänster men det finns inga driftstörningar rapporterat i ditt område?

Prova då med att starta om din utrustning genom att göra allting strömlöst en liten stund. Detta hjälper mer än man kan tro! Med utrustning menar vi fibermottagare/bostadsswitch, trådlös router, tv-box och telefoniadapter/telefonibox.

Låt det vara strömlöst i cirka 20 sekunder innan du återansluter till strömmen igen och vänta därefter i några minuter tills alla enheter har startat upp igen.

Om det ändå inte fungerar som det ska, ring oss på tel. 0340-679290 så hjälper vi dig.

2023-06-27 kl. 19.00 Driftstörning i Varberg Energis fibernät i Väröbacka med omnejd

Starttid: 27 juni 2023 19:00
Sluttid: 27 juni 2023 20:10
Status: Arbete pågår
Orsak: Ellevio har strömavbrott runt Väröbacka. https://avbrottskarta.ellevio.se/l%C3%A4n/halland/idag/avbrott/476462

2023-06-22 IP-Only/GlobalConnect Driftstörning västra Sverige

Felet avhjälpt kl. 19.36. ” Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att hårdvaran som skadats av värmen blivit utbytt.”

Det är för närvarande en driftstörning i GlobalConnects nät som påverkar flertalet abonnenter i västra Sverige.

Felsökning pågår och tekniker är på plats

Ersättningsutrustning är på väg. Fälttekniker beräknas vara på plats kl. 19.30. Ingen exakt klartid kan rapporteras.

Direktlänk till Global Connects driftinformation: https://privat.globalconnect.se/privat/driftstatus/

Åtgärdat. 2023-06-14 – Driftstörning Borås (Frufällan/Fristad)

Splitvision har meddelat att dom har en pågående driftstörning i Fristad inkl. närområden.

Anledning är ett elarbete. https://splitvision.se/drift-och-felanmalan/

 

2023-06-13 Driftstörning Söderhöjdsgatan Varberg AVKLARAT

Itux har meddelat att dom har en pågående driftstörning som drabbar kunder på Söderhöjdsgatan.

23-05-17  08:59 – Mindre driftstörning

Just nu pågår en drifstörning på vår Internettjänst. Felavhjälpning pågår och beräknas klart inom kort.

Avbrottet åtgärdat ca. kl. 09.20.

 


2023-05-17 – Eventuellt kortare avbrott onsdag morgon.

Mediateknik kommer genomföra en kapacitetsuppgradering 2023-05-17 och i samband med detta kan ett kortare avbrott, cirka 2-3 minuter, att uppstå. Arbetet kommer köras innan kl. 07.00.


2023-05-08 08:00 och 2023-05-09 17:00 kommer det ske ett planerat avbrott för abonnenterna i Varberg Energi

Åkulla Fiberföreningen gör underhåll som drabbar vissa anslutningar i området runt Gödestad sporadiskt under två dagar.


21 april 2023

Pågående driftstörning som påverkar Varberg Energi område Bläshammar

Kl. 11.06: Varberg Energi rapporterar ett oplanerat avbrott i Bläshammar. Felsökning pågår.


2023-04-16 22:00 och 2023-04-17 04:00 kommer det ske ett planerat avbrott för abonnenterna i Pingday Helsingborg Norra

Vi kommer att utföra en uppgradering av mjukvaran på central nätverksutrustning, vilket medför avbrott för alla kunder i norra Helsingborg


2023-04-12 00:00 och 2023-04-12 06:00 kommer det ske ett planerat avbrott för abonnenterna i iTUX Varberg

Skulle tjänsten inte komma igång av sig själv efter det planerade avbrottet rekommenderar vi att man startar om bostadsswitchen och den egna utrustningen så som router och Gigasetbox.

Om det inte hjälper går det bra att ringa oss på 0340-679290

 


2023-03-24  Planerat avbrott klockan 00:00 till 02:00

Omkoppling av utrustning.

Berörda områden är : Stråvalla, Väröbacka och Bua


Information till privatkunder enligt GDPR 2023-03-09

Vi har blivit underrättade om ett dataintrång hos en av våra underleverantörer där en begränsad mängd information från Mediateknik, inklusive personuppgifter, kan ha blivit exponerad. Vi har vidtagit åtgärder för att hantera situationen och har omedelbart kontaktat tredjepartsspecialister för att hjälpa oss att identifiera och åtgärda eventuella sårbarheter. Incidenten är rapporterad till PTS.

Efter en utredning hos underleverantören har vi kunnat konstatera att det inte finns några indikationer på intrång på kundbilder eller kunders användarkonton. Underleverantören har vidtagit flera åtgärder och uppgraderingar för att förhindra framtida intrång och säkerställa att de tjänster vi erbjuder inte påverkas. Ärendet anses avslutat.


Driftstörning hos Varberg Energi och iTUX, Håsten med omnejd 2023-02-21

Varberg Energi och iTUX har informerat om en pågående driftstörning i nätet på Håsten. Orsaken är en grävskadad kabel.

Felsökning pågår och felet beräknas vara åtgärdat klockan 23.00

Uppdatering:

2023-02-22 Felet är större än befarat. Felsökning och åtgärd fortgår.

Beräknad sluttid är nu flyttat från kl. 13.00 till kl. 15.00

Uppdatering: Avbrottet åtgärdat kl. 13.45.


net@seaside, Skällninge, 2023-02-21

Varberg Energi har informerat om en pågående driftstörning i Skällinge sedan kl. 03.00.

Arbete pågår och felet beräknas vara åtgärdat kl. 09.00.

Uppdatering: felet åtgärdades 08.30.


net@seaside, Götgatan 17, 2023-01-29 kl. 09.00

Varberg Energi har informerat om ett oplanerat avbrott på Götgatan 17.

Felsökning pågår.

Uppdatering: avbrottet åtgärdat 13.42.