Åtgärdat

23-05-17  08:59 – Mindre driftstörning

Just nu pågår en drifstörning på vår Internettjänst. Felavhjälpning pågår och beräknas klart inom kort.

Avbrottet åtgärdat ca. kl. 09.20.

 


2023-05-17 – Eventuellt kortare avbrott onsdag morgon.

Mediateknik kommer genomföra en kapacitetsuppgradering 2023-05-17 och i samband med detta kan ett kortare avbrott, cirka 2-3 minuter, att uppstå. Arbetet kommer köras innan kl. 07.00.


2023-05-08 08:00 och 2023-05-09 17:00 kommer det ske ett planerat avbrott för abonnenterna i Varberg Energi

Åkulla Fiberföreningen gör underhåll som drabbar vissa anslutningar i området runt Gödestad sporadiskt under två dagar.


21 april 2023

Pågående driftstörning som påverkar Varberg Energi område Bläshammar

Kl. 11.06: Varberg Energi rapporterar ett oplanerat avbrott i Bläshammar. Felsökning pågår.


2023-04-16 22:00 och 2023-04-17 04:00 kommer det ske ett planerat avbrott för abonnenterna i Pingday Helsingborg Norra

Vi kommer att utföra en uppgradering av mjukvaran på central nätverksutrustning, vilket medför avbrott för alla kunder i norra Helsingborg


2023-04-12 00:00 och 2023-04-12 06:00 kommer det ske ett planerat avbrott för abonnenterna i iTUX Varberg

Skulle tjänsten inte komma igång av sig själv efter det planerade avbrottet rekommenderar vi att man startar om bostadsswitchen och den egna utrustningen så som router och Gigasetbox.

Om det inte hjälper går det bra att ringa oss på 0340-679290

 


2023-03-24  Planerat avbrott klockan 00:00 till 02:00

Omkoppling av utrustning.
Berörda områden är : Stråvalla, Väröbacka och Bua

Information till privatkunder enligt GDPR 2023-03-09

Vi har blivit underrättade om ett dataintrång hos en av våra underleverantörer där en begränsad mängd information från Mediateknik, inklusive personuppgifter, kan ha blivit exponerad. Vi har vidtagit åtgärder för att hantera situationen och har omedelbart kontaktat tredjepartsspecialister för att hjälpa oss att identifiera och åtgärda eventuella sårbarheter. Incidenten är rapporterad till PTS.

Efter en utredning hos underleverantören har vi kunnat konstatera att det inte finns några indikationer på intrång på kundbilder eller kunders användarkonton. Underleverantören har vidtagit flera åtgärder och uppgraderingar för att förhindra framtida intrång och säkerställa att de tjänster vi erbjuder inte påverkas. Ärendet anses avslutat.


Driftstörning hos Varberg Energi och iTUX, Håsten med omnejd 2023-02-21

Varberg Energi och iTUX har informerat om en pågående driftstörning i nätet på Håsten. Orsaken är en grävskadad kabel.

Felsökning pågår och felet beräknas vara åtgärdat klockan 23.00

Uppdatering:

2023-02-22 Felet är större än befarat. Felsökning och åtgärd fortgår.

Beräknad sluttid är nu flyttat från kl. 13.00 till kl. 15.00

Uppdatering: Avbrottet åtgärdat kl. 13.45.


net@seaside, Skällninge, 2023-02-21

Varberg Energi har informerat om en pågående driftstörning i Skällinge sedan kl. 03.00.

Arbete pågår och felet beräknas vara åtgärdat kl. 09.00.

Uppdatering: felet åtgärdades 08.30.


net@seaside, Götgatan 17, 2023-01-29 kl. 09.00

Varberg Energi har informerat om ett oplanerat avbrott på Götgatan 17.

Felsökning pågår.

Uppdatering: avbrottet åtgärdat 13.42.