CCTV och kameror för alla situationer

Kameran blir en allt viktigare del av samhället och med ny AI teknik kan en kamera utföra väldigt mycket mer än bara övervakning.

Oavsett om ditt företag söker en avancerad övervakningsanläggning eller en enkel “håll koll”-app till din mobil, så kan vi hjälpa dig. Med över 30-års erfarenhet av kameraövervakning och samarbete med världsledande aktörer som svenska Axis och Milestone kan vi tillgodose alla behov.


AXIS & Milestone – Professionell kamerautrustning

Svenska Axis och danska Milestone är världsledande inom CCTV och professionell kameraövervakning. Båda tillhör numera Canon koncernen.

Kombinationen Axis och Milestone ger unika möjligheter. Axis uppfann 1996 världens första nätverkskamera och har sedan dess varit innovatörer och världsledande inom videoövervakning. Milestone Systems är en ledande leverantör av programvara för videohantering med öppen plattform.

Mediateknik är certifierad partner till såväl Axis som Milestone.


Mediateknik -Komplett CCTV leverantör

När kraven på säkerhet, teknik och pålitlighet är höga finns inga genvägar eller kompromisser. Bland vår personal finns kompetenta CCTV-ingenjörer och skickliga installatörer som säkerställer högsta kvalitet oavsett storlek på anläggning.

Samarbetet med Axis och Milestone innebär att vi alltid har tillgång till den senaste tekniken på marknaden. Bland våra kunder återfinns dagligvaruhandel, bensinstationer, restauranger, transportföretag, lager m.m. Vi har en gedigen referenslista att luta oss mot.

Då bildkvaliteten i våra kameror hela tiden utvecklas krävs också relevant bredbandskapacitet. Mediateknik är såväl bredbandsoperatör som nätverksinstallatör vilket gör oss unika i ett helhetsperspektiv. Våra kamerasystem kan indelas i 3 kategorier.

Lokala

Vi installerar kameror samt server lokalt. All lagring sker på plats. Åtkomst via internet att genom mobilapp eller PC få tillgång till inspelat material eller titta live på distans.

Semihostade

Vi installerar kameror samt en server på plats. Lagring sker på plats men backup skickas till vår säkra datahall som övervakas 24/7. Åtkomst via internet genom mobilapp eller PC få tillgång till inspelat material eller titta live på distans. Fördelen med en semihostad anläggning är att ni alltid har en kopia på inspelat material utanför egen byggnad. Fiberanslutning rekommenderas.

Fullhostade

Vi installerar endast kameror på plats. Dessa ansluts till vårt eget moln i säker datahall som övervakas 24/7. Åtkomst till inspelat material, appar och liveinspelning sker via molnet. Lokal backup kan installeras. Fördel med så lite hårdvara som möjligt på plats. Fiberanslutning är ett krav. Kameror på olika geografiska platser kan bindas ihop till ett system.

Rapid Review

Med hjälp av AI kan vi nu tillhandahålla en tjänst som är lika viktig för marknad och försäljning som för säkerhet. Vi kan analysera i detalj och presentera värdefulla data som garanterat kan öka kännedom om kundresan inne i butik och leda till ökad försäljning.

Vi kan se hur kunderna rör sig, vart de stannar till, vilken yta som är ”död” osv. Detta kan ge goda insikter på t.ex.  hur skyltningen fungerar. Hur kunden reagerar på erbjudanden osv. Vi kan särskilja på män, kvinnor och barn vilket ger insikter på vad som lockar vem. Hur formas erbjudanden? Väcker de intresse? Vi kan också mäta hur många som går förbi butiken och hur många som går in. Ett exempel kan vara att om för många procentuellt sett passerar en butik utan att gå in, så bör man antagligen se över skyltfönster, gatupratare, erbjudanden m.m.

När det gäller säkerhet är Rapid Review ett enastående verktyg som snabbt hittar incidenter. Sökfunktionerna är oerhört effektiva och exakta.

Exempelvis saknas en vara och misstänks vara stulen.

Systemet kan då zooma in exakt den platsen där varan stod, göra en analys bakåt i tiden och få fram vilka personer som varit och tagit just denna vara och när.

Ett annat scenario kan vara att man har ett signalement och med utgång från detta kan man spåra bakåt i tiden på ett snabbt och effektivt sätt.

Rapid Review har nästan oändliga möjligheter. Se även bifogad spec från Milestone Rapid Review.

Våra system kan vara kompletta och täcka såväl marknad som säkerhet, men om övervakningssystem från annan operatör finns installerat, kan vi komplettera med den marknadsmässiga delen (säkerheten får man ändå på köpet).

Plattformen är enkel att använda, men självklart så finns vår kompetenta kundtjänst att tillgå om man behöver hjälp att analysera material.

Lagar och regler

Kamerabevakningslagen säger att nyttan med kamerabevakning ska väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den medför. Syftet ska vara att motverka brott eller olyckor. I vissa fall krävs också tillstånd.

Informera enligt Kamerabevakningslagen

Nuvarande Kamerabevakningslag gäller från och med augusti 2018. Jämfört med tidigare Kameraövervakningslag ställs högre krav på den som utför kamerabevakningen att informera om detta.

Följande information ska kunna lämnas:

 • kontaktuppgifter till dataskyddsombud, om ni har ett sådant
 • ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.
 • rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka
 • hur länge ni kommer att lagra uppgifterna
 • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter
 • att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

Verksamheter som kräver tillstånd för kamerabevakning

Regler för kamerabevakning utgår ifrån Kamerabevakningslagen (som trädde i kraft den 1 augusti 2018), den nya Dataskyddsförordningen GDPR (som trädde i kraft 25 maj 2018) samt Brottsdatalagen.

Vissa verksamheter behöver fortfarande söka tillstånd. Det gäller exempelvis vissa myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse.

Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:

 • myndigheter
 • privata skolor
 • privat hälso- och sjukvård
 • kollektivtrafiksbolag.

Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd:

 • banker
 • butiker
 • privata parkeringshus
 • jägare som vill ha åtelkameror
 • privatpersoner.

Tillståndsblanketter finns att ladda ner på Integritetsskyddsmyndighetens (Datainspektionens) hemsida.


Kontakta mig gärna angående CCTV


Internet

Stabilt Internet via stadsnät, lan-lan eller svartfiber. 

Telefoni

Funktionell molntelefoni med fast och mobilt i samma växel.

CCTV-kamera

Övervakningskameror, ett enkelt och tryggt sätt att hålla koll.

Serverhall

Datacenter i absolut toppklass. Förvara din data hos oss. 

LiveStream

Marknadsför din verksamhet live. Högkvalitativ webstream.

WiFi för
hela företaget

Nu kan vi leverera dina fibertjänster som telefoni, internet och TV. Vi hjälper er hela vägen från abonemang till installation.


Installation

När man väljer operatör kan det vara tryggt att veta det finns rikitg kompetens att tillgå.

Övrigt

Vi på Mediateknik ser ny teknik som en möjlighet till utveckling.


Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig !