CCTV och kameror för alla situationer

Kameran blir en allt viktigare del av samhället. Med ny teknik kan en kamera utföra väldigt många funktioner som t.ex. övervaka, bidra med en “lugnande” effekt eller räkna antalet besökare.

Oavsett om ditt företag söker en avancerad övervakningsanläggning eller en enkel “håll koll”-app till din mobil, så kan vi hjälpa dig. Med över 30-års erfarenhet av kameraövervakning och samarbete med världsledande aktörer som svenska Axis, Milestone och Genetec kan vi tillgodose alla behov.AXIS Professionell kamerautrustning

Svenska Axis är världsledande inom CCTV och professionell kameraövervakning. De uppfann världens första nätverkskamera 1996 och har sedan dess varit innovatörer inom videoövervakning.

Axis har, tillsammans med sina 90 000 partners i 179 länder, levererat en mängd banbrytande produkter och många bransch genombrott. Vi på MED är stolta över att kunna erbjuda i stort sett hela Axis sortiment av kameror, tillbehör och mjukvaror. Vi är av Axies certifierad partner och vi har installerat tusentals kameror genom åren. Allt ifrån enkla enkla vandalsäkra domekameror till avancerade PTZ-kameror. Vi projekterar, marknadsför och installerar.

Även om säkerhet kanske är det första man tänker på när det gäller CCTV, så finns en rad andra användningsområden.

Kameror kan räkna, mäta (t.ex. hur rör sig personer inom ett visst område), känna igen (bestämma kön och ålder på personer som passerar en kamera och sammanställa statistik). Dom kan även läsa (t.ex. läsa och känna igen registreringsnummer för t.ex. parkering i garage.

För att kunna presentera bästa kundupplevelse så har Axis tagit fram ett gediget sortiment av kringutrustning som bl.a. innefattar radar- detektorer, värmekameror och högtalare.


Milestone – världsledande plattformar för CCTV

När kraven på säkerhet, teknik och pålitlighet är höga finns inga genvägar eller kompromisser. Bland vår personal finns kompetenta CCTV-ingenjörer och skickliga installatörer som säkerställer högsta kvalitet oavsett storlek på anläggning.

Samarbetet med Axis och Milestone innebär att vi alltid har tillgång till den senaste tekniken på marknaden. Bland våra kunder återfinns dagligvaruhandel, bensinstationer, restauranger, transportföretag, lager m.m. Vi har en gedigen referenslista att luta oss mot.

Då bildkvaliteten i våra kameror hela tiden utvecklas krävs också relevant bredbandskapacitet. MED är såväl bredbandsoperatör som nätverksinstallatör vilket gör oss unika i ett helhetsperspektiv. Våra kamerasystem kan indelas i 3 kategorier.

Lokala

Vi installerar kameror samt server lokalt. All lagring sker på plats. Åtkomst via Internet att genom mobilapp eller PC få tillgång till inspelat material eller titta live på distans.

Semihostade

Vi installerar kameror samt en server på plats. Lagring sker på plats men backup skickas till vår säkra datahall som övervakas 24/7. Åtkomst via Internet genom mobilapp eller PC få tillgång till inspelat material eller titta live på distans. Fördelen med en semihostad anläggning är att ni alltid har en kopia på inspelat material utanför egen byggnad. Fiberanslutning rekommenderas.

Fullhostade

Vi installerar endast kameror på plats. Dessa ansluts till vårt eget moln i säker datahall som övervakas 24/7. Åtkomst till inspelat material, appar och liveinspelning sker via molnet. Lokal backup kan installeras. Fördel med så lite hårdvara som möjligt på plats. Fiberanslutning är ett krav. Kameror på olika geografiska platser kan bindas ihop till ett system.


Lagar och regler

Kamerabevakningslagen säger att nyttan med kamerabevakning ska väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den medför. Syftet ska vara att motverka brott eller olyckor. I vissa fall krävs också tillstånd.

Informera enligt Kamerabevakningslagen

Nuvarande Kamerabevakningslag gäller från och med augusti 2018. Jämfört med tidigare Kameraövervakningslag ställs högre krav på den som utför kamerabevakningen att informera om detta.

Följande information ska kunna lämnas:

 • kontaktuppgifter till dataskyddsombud, om ni har ett sådant
 • ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.
 • rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka
 • hur länge ni kommer att lagra uppgifterna
 • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter
 • att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

Verksamheter som kräver tillstånd för kamerabevakning

Regler för kamerabevakning utgår ifrån Kamerabevakningslagen (som trädde i kraft den 1 augusti 2018), den nya Dataskyddsförordningen GDPR (som trädde i kraft 25 maj 2018) samt Brottsdatalagen.

Vissa verksamheter behöver fortfarande söka tillstånd. Det gäller exempelvis vissa myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse.

Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:

 • myndigheter
 • privata skolor
 • privat hälso- och sjukvård
 • kollektivtrafiksbolag.

Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd:

 • banker
 • butiker
 • privata parkeringshus
 • jägare som vill ha åtelkameror
 • privatpersoner.

Tillståndsblanketter finns att ladda ner på Integritetsskyddsmyndighetens (Datainspektionens) hemsida.

Kontakta mig gärna angående CCTV


Internet

Stabilt Internet via stadsnät, lan-lan eller svartfiber. 

Telefoni

Funktionell molntelefoni med fast och mobilt i samma växel.

CCTV-kamera

Övervakningskameror, ett enkelt och tryggt sätt att hålla koll.

Serverhall

Datacenter i absolut toppklass. Förvara din data hos oss. 

LiveStream

Marknadsför din verksamhet live. Högkvalitativ webstream.

WiFi för
hela företaget

Nu kan vi leverera dina fibertjänster som telefoni, internet och TV. Vi hjälper er hela vägen från abonemang till installation.


Installation

När man väljer operatör kan det vara tryggt att veta det finns rikitg kompetens att tillgå.

Övrigt

Vi på Mediateknik ser ny teknik som en möjlighet till utveckling.


Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig !