Planerade

iTUX Varberg har ett planerat arbete som påverkar kunder på Smålandsgatan, Västgötagatan och Mosippegatan (postnummer 43230)

Starttid: 27 november 2020 kl. 09.00

Sluttid: 27 november 2020 kl. 10.00

Övrigt: Flytt av utrustning kommer att leda till att tjänsterna stör under arbetets gång.

 


Varberg Energi har ett planerat arbete som påverkar hela stadsnätet net@seaside.

Starttid: 01 december 2020 00:00

Sluttid: 01 december 2020 06:00

Område: Hela stadsnätet

Antal berörda kunder: 20000

Övrigt: Varberg Energi uppgraderar stadsnätet, korta störningar kan förekomma under tiden för detta arbete.

 


ITUX har ett planerat uppgraderingsarbete som kommer att beröra flertalet kunder i Varberg

Starttid: 01 december

Sluttid: 01 december

Antal berörda kunder: ca 5000

Övrigt: Vid problem, prova gärna att starta om den egna routern

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Varberg Energi har ett planerat arbete som påverkar kunder i Åskloster.

Starttid: 03 december 2020 07:30

Sluttid: 03 december 2020 12:00

Område: Gamla “Klosterfiber”

Antal berörda kunder: 39

Övrigt: Planerat avbrott i gamla klosterfibers nät pga. service.

 


Varberg Energi har ett planerat arbete som påverkar kunder i Åskloster.

Starttid: 08 december 2020 07:30

Sluttid: 08 december 2020 16:00

Område: Bäck, Östra kalthus

Antal berörda kunder: 14