MER PENGAR TILL BREDBANDSUTBYGGNAD PÅ LANDSBYGDEN

De närmaste fyra åren kommer regeringen att skjuta till 850 miljoner kronor i extra stöd till utbyggnaden av snabbt bredband på landsbygden. Det är i höstbudgeten som nyheten blir officiell då det kommer att finnas ett förslag om förstärkt bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet för åren 2017-2020. Det är framför allt till områden där bredbandssatsningen annars inte blir av som pengarna går.
– I storstäder, där det är kommersiellt gångbart, bygger det här ut sig av sig självt. Men det behövs stöd för att nå en by i en avlägsen del av Dalarna eller lantbruket i Blekinge, så att de ska ha samma möjligheter, säger Vänsterledaren Jonas Sjöstedt till TT.
Det går att söka stöd för bredbandssatsningar på landsbygden och nu finns det fler ansökningar är vad det finns pengar.
– De pengar som tilldelats tidigare räcker inte till, så det finns konkreta projekt som kan göras direkt. Det här innebär att man kan komma i gång tidigare på en massa orter och lägga ner fiberkabel och bygga ut bredband, säger Jonas Sjöstedt, som ser satsningen som en framgång för V i budgetförhandlingarna med regeringen.
Totalt föreslås att bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet ökar med 850 miljoner till 4,1 miljarder kronor.
De 850 extra miljonerna föreslås fördelas så här:
2017: 100 miljoner kronor
2018: 150 miljoner kronor
2019: 250 miljoner kronor
2020: 350 miljoner kronor

Källa:CANT