FASTIGHET 2018

Den 22/2 kommer MED att medverka på Fastighet2018

Tid: 22 februari, kl 17.00-20.00
Plats: Quality Hotel Grand, Borås

Info från arrangören Marknadsrespons:

Till våra fastighetsmässor bjuder vi in ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och er som arbetar aktivt med förvaltning och drift av flerbostadshus. För besökare är mässan kostnadsfri. Mässorna hålls under vardagskvällar kl 17.00 – 20.00. Under kvällen kan ni besöka en mässa med 20-30 utställare och lyssna på intressanta föredrag.