NY TJÄNST – MOBIL REDUNDANS

220113

Fler och fler företag blir medvetna om  sårbarheten om Internetförbindelsen av någon anledning skulle gå ner. Ofta innebär det ett fullständigt stillestånd för närapå alla branscher. Och stillestånd kostar pengar. Ofta mycket pengar. Därför har vi nu tagit fram en produkt som kan vara “räddaren i nöden” – MEDredundans.

Nu skall det sägas att en fiberanslutning, som de flesta företag idag har, är en väldigt driftsäker anslutning och det är väldigt sällan vi upplever några större störningar, men skulle olyckan vara framme som t.ex. vid fiberavgrävningar, så kan konsekvenserna bli allvarliga. Speciellt då utvecklingen dras mot molntjänster och tunnlar där bibehållna IP-adresser är nödvändiga för drift.

I en perfekt värld skulle man naturligtvis ha två ingående fiber som går åt varsitt håll, men det är ofta en väldigt kostsam lösning på ett problem som inträffar väldigt sällan. Det är denna problematik vi fokuserat på när vi tagit fram vår nya tjänst MEDredundans. En kostnadseffektiv tjänst med låg instegströskel och månadskostnad. Tjänsten fungerar så att om fiberanslutningen skulle gå ner växlar vår smarta switch per automatik över till 4G med bibehållna IP-adresser. När sedan fibern börjar leverera kapacitet igen, så växlar switchen tillbaka och även detta sker med automatik. Självklart är 4G uppkopplingen betydligt långsammare och skall inte köras under längre perioder, men trafiken ligger aldrig helt nere och för många företag är detta den stora skillnaden.

Är du intresserad av att få veta mer hur vi kan hjälpa just ditt företag till en tryggare vardag?  Kontakta:

Christian Carlstein, 0709-679291, christian@mediateknik.net eller Staffan Sundgren, 0730-741658, staffan@mediateknik.net

 

Vi är Mediateknik. Den nya tidens techföretag. Mindre, mer personligt och lättillgängligt, med fullständigt och totalt kundfokus. Vi lyfter ner tekniken till människan. Vi ser människans behov och anpassar tekniken utefter dessa. Varje dag 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan arbetar vi oförtrutet med att vara delaktiga och göra människan delaktig i det digitala samhället. Oavsett om människan befinner sig på sin arbetsplats eller hemma. Vårt varumärke bygger på kundvård. Detta är vårt arv och vårt ansvar. Vi har bestämt oss för att göra IT och Telekom mer mänskligt. Vi är Mediateknik.