Planerade

Planerat arbete 2019-10-04 i IP Onlys fibernät.
Den 4:e oktober kommer IP Only att genomföra ett planerat underhållsarbete för kunder i Västra Götaland, Halland, Värmland och Jönköpings län.
Arbetet startar kl. 00.01 och väntas pågå till kl. 06.00 – tjänsterna kan komma att påverkas/ligga nere under denna tid.

Planerat arbete 2019-10-07  i IP Onlys fibernät (Sandhult)
Den 7:e oktober kommer IP Only att genomföra ett planerat kabelarbete för boende i Sandhults fiber. Arbetet är planerat för start kl. 00.15 och väntas pågå i ungefär 4 timmar.
Affekterade postnummer är: 50492, 50478, 51890, 50491, 50496, 50491, 50490, 51890, 51891

Inga planerade arbeten rapporterade.